Pædagog, SSA, ergoterapeut eller lignende.

Vi har fået tilgang af borgere og søger herfor medarbejdere til Handicapområdet i Brønderslev.

Faste medarbejdere søges til Specialtilbud Sirius og Specialtilbud Stenumgård, som udgangspunkt medarbejdere med en faglig baggrund som f.eks. SSA, pædagog, ergoterapeut eller lignende,
Sirius er beliggende i Brønderslev by og Stenumgård er beliggende i Stenum, tæt på Brønderslev by.
 

Sirius:

Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det er borgere med særlige komplekse problemstillinger som eksempelvis udadreagerende og selvskadende adfærd og en særlig psykisk sårbarhed..

Tilbuddet retter sig mod borgere, der har et gennemgribende og/eller fuldstændigt støttebehov døgnet rundt, en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats med 1:1 støtte og et skærmet miljø, da borgerne typisk ikke vil kunne bo sammen med andre.

Der er 4 pladser på Sirius, hvor der bor 4 forskellige borgere med forskellige støttebehov. Man arbejder i 1:1 relation med en enkelt borger, når man er på arbejde. De 4 borgere har vidt forskellige støttebehov, så opgaverne ved den enkelte borger vil være forskellig men hos alle borgere er arbejdet med struktur og forudsigelighed af afgørende betydning.

Stenumgård:
Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det er borgere med autismespektrum forstyrrelser.  Der er komplekse problemstillinger som eksempelvis udadreagerende, selvskadende adfærd og/eller psykisk sårbarhed. Tilbuddet retter sig mod borgere, der har et gennemgribende støttebehov døgnet rundt. Da vi skal indskrive en ny borger søger 4 nye kollegaer. Der er 7 pladser på Stenumgård.
Man arbejder både aften og dag samt fast hver anden weekend.


Der er på Handicap- og psykiatriområdet i Brønderslev Kommune udarbejdet en Masterplan. Visionen i Masterplanen er, at borgeren skal være aktør i eget liv.
Medarbejderens opgave bliver ud fra borgerens udviklingstrin at arbejde inkluderende i en ligeværdig, tryg og tillidsfuld relation.
 
Vores kerneopgave er følgende:
"I handicapområdet samarbejder vi med borgeren om at skabe et trygt, hjemligt og
udviklende miljø. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og drømme, så borgeren støttes i at være aktør i eget liv."
Dette er altid vores fælles fokus og essensen i vores arbejde og samarbejde.
 
I Brønderslev kommune arbejder vi alle ud fra værdierne: Modig, nysgerrig og fællesskabende.
Vi arbejder derfor ud fra et fællesskabende udgangspunkt, hvor vi i samspillet med borgerne, kolleger, ledergruppen samt øvrige samarbejdspartnere er modige og nysgerrige på at arbejde udviklingsorienterede. 

Vi ønsker os en medarbejder der kan se sig selv ind i nedenstående:

- Ønske om at arbejde i et fagligt miljø, hvor der stilles store krav til faglighed, samarbejdsevne, fleksibilitet samt evner at arbejde selvstændigt
- Besidder handlekraft, er beslutsom og kan se muligheder i det uventede
- Er god til at udtrykke dig verbalt og skriftligt samt har interesse for faglig dokumentation
- Er rummelig og nærværende i samværet med borgeren
- Er indstillet på at arbejde med skiftende arbejdstider samt arbejde hver anden weekend
- Er uddannet pædagog, ergoterapeut eller sosu-assistent
- Har kørekort
 
Vi kan tilbyde:
- Et spændende og aktivt miljø, hvor nysgerrighed, fællesskab og mod er de bærende værdier
- Engagerende og erfarne kollegaer
- Et udviklende arbejdsmiljø, hvor personlig og faglig udvikling er højt prioriteret
- Et arbejde hvor KRAP anvendes som metode samt supervision
- En hverdag, hvor der indenfor den overordnede struktur er mulighed for at udfolde dine individuelle kompetencer
- En organisation med mange kollegaer og gode muligheder for kollegial sparring samt ekstern supervision
- En organisation, hvor der er fokus på det gode arbejdsmiljø
 
Har du spørgsmål om stillingerne kan du henvende dig til en af nedenstående afdelingsledere:
Anne Danstrup 9945 5867 - Sirius /Stenumgård
Rikke Thomasberg 9945 5243 - Sirius / Stenumgård

 

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Rikke Thomasberg Afdelingsleder
Jobkategori: Handicap, Psykiatri, Social og Sundhed
Ansættelsessamtale forventes afholdt: Løbende
Startdato forventes: 1/3 eller når det er muligt.
Ugentlig arbejdstid: 37
BRØNDERSLEV KOMMUNE
Ny Rådhusplads 1 - 9700 Brønderslev
emply@99454545.dk
Tlf.: 9945 5520
Læs tilgængelighedserklæringen her
a>
Powered by Emply